Laif.ee

Põhireeglid

"LaiF" Karaokeklubi põhireeglid

Lugupeetud külalised! Turvalisuse hoidmiseks kasutame Karaokeklubis videokaameraid.  
Laulu esitamise reeglid:
1. Karaokeklubi põhireeglid on vajalikud kõikide külaliste jaoks. Kõik laulud esitatakse õiges järjekorras vastavalt laudade numeratsioonile. Esitattavate laulude hulk sõltub laua taga istuvate külaliste hulgast. Näiteks, kui laua taga istub kuni 6 külalist, siis võib esitada ainult 1 laul. Kui laua taga istuvaid külalisi on rohkem kui 7 inimest, siis võib esitada maksimaalselt 2 laulu. Tavaliselt, laua taga istub ainult üks külaliste grupp. Me ei kunagi istuta kedagi juurde ilma vastastikust nõusolekut!
2. Pärast seda, kui külaline on valinud loendist kõige rohkem meeldinud laulu, peab ta kirjutama laulu numbri tellimusloendisse ja andma see edasi ettekandjale. Selleks, et muuta laulu heli, toon või tempo, peavad külalised kirjutama oma soovid tellimusloendisse, või nad võivad seda teha ka suulises vormis teavitades sellest klubi administratsiooni.
3. Laulu esitamise järjekord läheb järgmisele laua taga istuvale külaliste grupile kui: 
Külaline pole mingil põhjusel jõudnud laulu tellida;
Külaline on jätnud oma laulu järjekorra tulematta;
Külaline on juba kaks korda kirjutanud laulu numbri valesti;
Külaline on korduvalt püüdnud panna tellitud laulu uuesti;
Külalised on vastastikusel nõusolekul andnud oma järjekorra edasi teisele laua taga istuvale külaliste grupile.
4. Külalistel on õigus esitada oma laulu järjekorrast mööda, aga ainult erihinna eest (50 EUR). Sel juhul võib esitada maksimaalselt 2 laulu.
5. Külalised võivad esitada oma laulu nii laua taga kui ka klubi lava peal.
6. Mitte enam kui kahel inimesel on õigus esitada laulu samal ajal.
7. Külalised võivad esitada oma fonogrammilaulu erihinna eest, aga laulu heliformaat peab juba enneaegselt kooskõlastatud olema helitehnikuga.  
Üldised käitumisreeglid:
Vajadusele võib klubi admistratsioon piirata külalise õigused klubi külastamises selgitamatta põhjust. Alkohoolse või narkojoobes klubi külastamine on rangelt keelatud. Samuti klubis ei saa olla hästi poristes ega räbalais rõivades. 
TÄHELEPANU!
Klubisse ei saa tulla räbalais ega spordirõivades ka. Alkoholi, narkootikute, jookide ja toiduainete toomine, kasutamine ja levitamine klubi terrirootiumil on rangelt keelatud. Samuti klubi territooriumile ei saa mitte mingil juhul sisse tuua mingeid relvasid (isegi kui inimesel on seaduslikult kinnitatud relvaluba).
Lisaks sellele piltide võtmine või sündmuste lindistamine kaamerale on ka keelatud, kui klubi administrtsioon ei andnud selle eriluba. Pärast kell 10.00 õhtul isikud kuni 14 aastat peavad klubist kohe lahkuma. Klubisse ei saa kaasa võtta lemmikloomi; olla helitehniku koha liiga lähedal; puudutada või iseseisvalt reguleerida muusikaseadmeid; laulda lava peal alkoholi- või teiste jookidega ega sõimata teisi külalisi.     
Etenduse või laulu esitamise ajal lava peal võib olla maksimaalselt 2 inimest. Suitsutada saab ainult suitsukohtades.
Kuna klubi on varustatud kaasaaegsete muusikaseadmetega, mis maksavad päris palju, peab kogu tehnikaga kohtlema üsna ettevaatlikult. Juhul kui tehnika saab tõsiselt vigastatud külalise hooletu käitlemise tõttu, peab külaline kompenseerima kõik seadmete omandamisele läinud kulud vastavalt kahju suurusele.
NB! Korraldaja, kes organiseerib selliseid avalikke etendusi, vastab kõikide peo korraldamisega seotud majanduslikke kulude eest.
Külalised võivad olla klubis ilma piletita ainult 5 minutit. Pärast seda nad on kohustatud ostma pilet.
Külastajad, kes on mitu korda teinud käitumisreeglite rikkumisi, viiakse klubist välja. Sel juhul klubi administratsioon ei pompenseeri külastajale mingeid kulusid.
Meie Karaokeklubis töötab Voice Control süsteem! See tähendab seda, et Sinu laul võib olla mitteaktsepteeritud, kui klubi administratsioon peab seda mingil põhjusel sobimatuks või taktituks.       
Tasuta Wi-Fi