Laif.ee

Põhireeglid

Icon "LaiF" Karaokeklubi põhireeglid (280,1 kB)

"LaiF" Karaokeklubi põhireeglid

Lugupeetud külalised! Turvalisuse hoidmiseks kasutame Karaokeklubis videokaameraid.

Laulu esitamise reeglid:

1.Karaokeklubi põhireeglid on vajalikud kõikide külaliste jaoks . Kõik laulud esitatakse õiges järjekorras vastavalt laudade numeratsioonile . Esitatavate laulude hulk sõltub laua taga istuvate külaliste hulgast . Näiteks , kui laua taga istub kuni 6 külalist , siis võib esitada ainult 1 laulu . Kui laua taga istuvaid külalisi om rohkem kui 7 inimest , siis võib esitada maksimaalselt 2 laulu . Tavaliselt istub laua taga ainult üks seltskond . Meil ei ole kombeks ilma nõusolekuta kedagi laudkonnale lisada .

2. Pärast seda , kui külaline on valinud loendist kõige rohkem meeldinud laulu , peab ta kirjutama laulu numbri tellimusloendisse ja andma selle edasi ettekandjale . Selleks , et muuta laulu heli , toon või tempo , peavad külalised kirjutama oma soovid tellimusloendisse , või nad võivad seda teha ka suulises vormis teavitades sellest klubi administratsiooni .

3. Laulu esitamise järjekord läheb järgmisele laua taga istuvale külaliste grupile kui :

- Külaline pole mingil põhjusel jõudnud laulu tellida;

- Külaline on jätnud oma laulu järjekorra vahele;

-Külaline on juba kaks korda kirjutanud laulu numbri valesti; 

-Külaline on korduvalt püüdnud panna juba tellitud laua uuesti;

- Külalised on vastastikusel nõusolekul andnud oma järjekorra edasi teise laua taga istuvale külaliste grupile .

4. Külalistel on õigus esitada oma laulu järjekorraväliselt , aga ainult erihinna eest (50 EUR) . Sel juhul võib esitada maksimaalselt 2 laulu .

5. Külalised võivad esitada oma laulu nii laua taga kui ka klubi laval .

6. Samaaegselt võib esitada ühte lugu kuni kaks inimest .

7. Külalised võivad esitada oma kaasa toodud loo erihinna eest ja laulu heliformaat peab juba enneaegselt kooskõlastatud olema helitehnikuga .

Üldised käitumisreeglid :

Vajadusel võib klubi administratsioon piirata külalise õigusi klubi külastamiseks , selgitamata põhjust . Alkoholi- või narkojoobes klubi külastamine on rangelt keelatud . Samuti ei või viibida klubis poristes ega räbalais rõivastes .

TÄHELEPANU !

Klubisse ei saa tulla räbalais ega spordirõivastes . Alkoholi , narkootikumide , jookide ja toiduainete toomine , kasutamine ja levitamine klubi territooriumil on rangelt keelatud . Samuti klubi territooriumile ei tohi mitte juhul sisse tuua mingeid relvi (isegi kui inimesel on seaduslikult kinnitatud relvaluba).

Lisaks sellele pildistamine või filmimine on keelatud , kui klubi administratsioon ei andnud selleks eriluba . Pärast kella 22:00 peavad kuni 14 aastased isikud klubist kohe lahkuma . Klubisse ei tohi kaasa võtta lemmikloomi; olla helitehniku kohale liiga lähedal; puudutada või iseseisvalt reguleerida muusikaseadmeid; esineda laval oma jook käes ega sõimata teisi külalisi .

Etenduse või laulu esitamise ajal lava peal võib olla maksimaalselt 2 inimest . Suitsetada võib ainult selleks ettenähtud kohtades .

Kuna klubi on varustatud kaasaaegsete muusikaseadmetega , mis maksavad palju , peab kogu tehnikaga käituma heaperemehelikult . Juhul kui tehnika saab rikutud külalise hooletuse tõttu , peab külaline kompenseerima kõik kulud vastavalt kahju suurusele .

NB! Eraüritustel vastutab võimalike kahjude eest peokorraldaja .

Külalised võivad olla klubis ilma piletita ainult 5 minutit . Pärast seda nad kohustatud ostma pileti .

  Külastajad , kes on korduvalt rikkunud klubi reegleid , palutakse lahkuda . Sel juhul klubi administratsioon ei kompenseeri külastajale juba tasutud piletiraha .

Meie karaokeklubis töötab Voice Control süsteem ! Kui administratsioon peab Sinu laulmist ebasündsaks , võib ta keelduda lubamast edasi karaokest osa võtta .

Tasuta Wi-Fi