Laif.ee

Yleiset säännöt

LaiF-kerhon yleiset säännöt

Arvoisat vierailijat! Turvallisuuden tavoitteissa kerhon alueella toimivat videovalvontakamerat. 
Laulujen esittämissäännöt:
1. Kaikki kerhossa olevat vierailijat ovat tasa-arvoisia. Esiintyvien laulujen määrä riippuu pöydän vieressä istuvien vierailijoiden määrästä. Esimerkiksi, jos pöydän vieressä istuu enintään 6 henkeä, niin silloin voidaan esittää pelkästään yksi laulu. Jos pöydän vieressä istuu enemmän kuin 7 henkeä, niin silloin esitetään kaksi laulua. Pöydän vieressä istuu tavallaan pelkästään yksi porukka, ellei porukka haluaa itse kutsua jonkun muun.
2. Valittuaan laulun luettelosta vierailijan pitää kirjoittaa laulun numero ilman nimeä tilauslomakkeeseen ja antaa lomake tarjoilijalle. Jos halutaan muuttaa laulun ääni (sävy tai tahti), niin vierailijoiden kannattaa jättää omat toivomuksensa tilauslomakkeeseen tai kertoa omista toivomuksistaan tarjoilijalle.
3. Laulun esittämisoikeus voi automaattisesti mennä toiselle päydälle siinä tapauksessa, jos vierailija on syystä tai toisesta jättänyt oman vuoronsa väliin, tai jos vierailijat ovat tuplasti laittaneet virheellisen laulunumeron. Lisäksi laulun esittämisoikeus voidaan välittää toiselle porukalle, jos vierailija on jo kaksi kertaa pyytänyt palauttamaan tilatun laulun ihan alkuun, tai jos vierailijat haluavat vapaaehtoisesti antaa oman vuoronsa toiselle pöydälle.
HUOM! Jos lauluvuoro oli jostain syystä jätetty väliin, niin se ei anna kenellekään oikeutta laulujen esittämissääntöjen rikkomiseen.
1. Jokainen porukka voi tilata tai esittää laulun odottamatta omaa vuoroaan, mutta laulun erillinen tilaus/esittäminen maksaa 20 euroa. Tässä tapauksessa voidaan tilata/esittää enintään kaksi laulua.
2. Vierailijat voivat esittää laulujaan sekä oman pöytänsä vieressä että kerhon lavalla.
3. Lauluja ei saa esittää samaan aikaan, jos vierailijoita on enemmän kuin kaksi.
4. Jokainen saa laulaa myös omalla äänitteellään, mutta vain tietyllä maksulla. Lisäksi äänitteen laajennuksesta pitää sopia etukäteen ääniohjaajan kanssa.        
Käyttäytymissäännöt
Koska kerhomme on yksityinen seikkailuyksikkö, niin sen hallinto voi tarvittaessa kieltää vierailijaa käymisessä kerhossa syytä selittämättä. Kerhoomme ei pääse alkoholin tai päihteiden vaikutuksella ja samoin myös ränsistyneissä vaatteissa.
Kerhossa on ankarasti kielletty:
- käydä urheilupuvussa ja/tai hyvin ränsistyneissä ulkoasuissa;
- tuoda mukaan ja käyttää sekä levittää alkoholijuomia, päihteitä ja elintarvikkeita. Aseen kanto kerhossa on myös ankarasti kielletty (aseita ei saa ottaa mukaan edes silloin, kun henkilöllä on siihen annettu virallinen lupa);
- tuoda lemmikit;
- tuoda mukaan kamera tai videokamera, ottaa kuvat ja videonauhoitukset ellei hallinto antanut siihen erikseen lupaa;
- ottaa mukaan alle 14-vuotiaat teini-ikäiset klo 22:00 jälkeen;
- tulla liian lähemmäksi ääniohjaajan paikkaan, koskettaa tai vapaaehtoisesti asentaa äänilaitteisto;
- laulaa lavalla pitäen kädessä laseja, pikareita täynnä  alkoholijuomia;
- polttaa tupakkaa sellaisissa paikoissa, joissa tupakointi on ankarasti kielletty;
- käyttää kirosanoja ja loukata muita vierailijoita;
- laulaa mikrofoniin samaan aikaan kahden tai enemmän vierailijan kanssa. 
Kerhon salit ovat varustettu arvokkaalla nykyaikaisella laitteistolla. Jos laitteiston vahinko sattuu juuri vierailijan syystä, niin tässä tapauksessa hän joutuu korvaamaan vahingon riippuen vahingon vakavuudesta.
HUOM! Taloudelliset kustannukset ovat tilaisuuden järjestäjän vastuulla.
- Ilman pääsylippua vierailija voi olla kerhossa enintään viisi minuuttia, minkä jälkeen hänen on pakko ostaa lippu.
- Vierailijat, jotka ovat usean kerran rikkoneet käyttäytymissääntöjä, joutuvat mustaan listaan ja voivat menettää käyntioikeuden kerhossa.
- Kerhon hallinto voi tarvittaessa viedä röyhkeät ja uhmakkaat vierailijat pois kerhosta. Tässä tapauksessa lipun ja muiden palvelujen kustannukset jäävät korvaamatta.
Pyydämme kiinnittämään huomiota siihen, että kerhossamme toimii Voice Control-palvelu! Se tarkoittaa sitä, että jos kerhon hallinnon mielestä esitelmäsi on äärimmäisen sopimaton, niin se voi kieltää Sinua laulun esittämisessä.
Langattoman verkon (Wi-Fi) käyttö on kerhossamme täysin ilmainen.